מוצרי בטיחות לבית
 
  צור קשר    |    מאגר מידע    |    מוצרים על פי סוג    |    מי אנחנו  
מוצרי בטיחות לבית
 


 ש"ח 0.0 'פר 0  
 1. כללי
א) אתר שמר-טף (להלן: "האתר") הנו אתר על רשת האינטרנט המהווה חנות וירטואלית לרכישת מוצרים ושירותים
בתחום הבטיחות בבית על ידי ציבור הגולשים ברשת האינטרנט בישראל. בעל האתר ומפעילו הנו " אתר שמר-טף " (להלן: " שמר-טף ").
ב) פעולה באתר הנה כל פעולת רכישת מוצרים ו/או שירותים המוצעים באתר (להלן: "פעולה") או פרסום תכנים באתר .
ג) בכל מקום בו משתמשים בלשון זכר בתקנון זה, הכוונה גם לנקבה במשמע.
ד) הוראות תקנון זה יחולו על כל שימוש ורכישה שיעשו על ידך באתר, ויהוו את הבסיס המשפטי
לכל דיון בינך לבין אתר שמר-טף.עקב כך, הנך מתבקש לקרוא תקנון זה במלואו ובעיון. גלישה ו/או
כל פעולה באתר, מהווה את הסכמתך לקבל ולנהוג לפי התקנון, לכן אם אינך מסכים לתנאי מתנאיו הנך מתבקש לא לעשות כל שימוש באתר.
ה) ויודגש, כל המבצע פעולה באתר מצהיר כי הנו מודע לתקנון האתר ולכללי ההשתתפות באתר
ומקבלם, וכי לא תהא לו ו/או למי מטעמו כל טענה ו/או תביעה כנגד בעלי האתר ו/או מדפעיליו ו/או
מי מטעמם מלבד טענות הקשורות בהפרת התחייבויות בעלי האתר ו/או מפעיליו על פי תקנון וכללי השתתפות אלו.

2. הזכות/כשרות להשתמש באתר
רשאי להשתתף בהליך המכירה על מנת לבצע פעולות לרבות רכישות, כל משתמש אשר ימלא אחר התנאים המצטברים המפורטים להלן:
א)המשתמש הנו כשיר לבצע פעולות משפטיות מחייבות. במידה והנך קטין (מתחת לגיל 18) או
אינך זכאי לבצע פעולות משפטיות ללא אישור אפוטרופוס, יראו את שימושך באתר כאילו קיבלת את אישור האפוטרופוס.
ב) המשתמש הנו בעל כרטיס אשראי ישראלי או בינלאומי תקף, שהונפק בישראל ע"י אחת מחברות כרטיסי האשראי.
ג) המשתמש הוא בעל תא דואר אלקטרוני ברשת האינטרנט.
אתר שמר-טף שומר לעצמו את הזכות למנוע את הגישה למכירות ו/או לבטל השתתפות של גולשים שהתנהגותם אינה
הולמת או שאינה לפי כללי ההשתתפות, או המנסים לפגוע בניהולן התקין של המכירות באתר.

3. אופן המכירה
א) אתר שמר-טף מאפשרת לך לרכוש מוצרים ושירותים שונים באמצעות האתר, בדרך נוחה, מהירה, קלה.
ב) עבור כל מוצר או שירות המוצע למכירה מוצג "דף מוצר", המוצר או השירות המוצע למכירה, ומחיר
( המכירה (להלן "דף הפעולה").
ג) כדי לבצע הזמנה של מוצר או שירות יש תחילה לבחור את המוצר או השירות. יש להקליד פרטים
בסיסיים כגון שם, כתובת, כתובת דואר אלקטרוני, מספר טלפון ומספר כרטיס
אשראי (להלן: "טופס ההזמנה"), ואז הופך המשתמש ל"מבצע הפעולה". כדי שההזמנה תבוצע במהירות וללא
תקלות יש להקפיד על מסירת הפרטים הנכונים.
לאחר ביצוע הפעולה תבצע אתר שמר-טף בדיקה של פרטי כרטיס האשראי ועם אישור ההזמנה ע"י חברות
כרטיסי האשראי, תינתן הודעה מתאימה כי הפעולה אושרה, ובשים דגש כי, עסקת הקנייה תתבצע רק לאחר
שאתר שמר-טף תקבל אישור מאת חברת כרטיסי האשראי על ביצוע החיוב, בהתאם לנוהלי העבודה הקיימים
בינן לבין אתר שמר-טף.
ההזמנה תרשם במחשבי אתר שמר-טף אישור בדואר אלקטרוני על ביצוע הפעולה יתקבל בתוך 72 שעות
מסיום הליך המכירה.
המידע שיוכנס למערכת האתר ישמש בין השאר לשליחת דואר אלקטרוני בנוגע למבצעים מיוחדים או עדכונים
באתר, אך ורק לאחר אישורך.
יובהר ויודגש, משלוח הדואר האלקטרוני אינו מהווה ראיה על ביצוע פעולה ואינו מחייב את אתר שמר-טף.
רישומי מחשב עיבוד הנתונים של אתר שמר-טף, המנהל רישום ממוחשב של כל הפעולות באתר כאמור,
יהוו ראיה לכאורה לאמור בהן.

חיוב מבצע הפעולה בגין עלות המוצר או השירות הנרכש על ידו, יתבצע באמצעות כרטיס האשראי, לאחר
ביצוע הפעולה.
ד) במקרה בו לא אושרה העסקה ע"י חברות האשראי יקבל מבצע הפעולה הודעה מתאימה. לצורך השלמת
הרכישה יידרש מבצע הפעולה ליצור קשר טלפוני עם מוקד שרות הלקוחות של אתר שמר-טף. לצורך
הסדרת אישור חברות האשראי לביצוע העסקה. יובהר ויודגש, פעולה תחשב כמושלמת רק לאחר מסירת
פרטי האשראי ע"י מבצע הפעולה. במקרה כאמור, יחשבו מועדי המשלוח רק החל ממועד אישור העסקה ע"י
חברת כרטיסי האשראי. לא פעל מבצע הפעולה להסדרת האישור בתוך 7 ימים ממועד קבלת ההודעה על
סירוב חברות האשראי למתן אישור לביצוע העסקה, יהיה אתר שמר-טף זכאי לבטל את ההזמנה.
ה) במקרה בו בחר מבצע הפעולה שלא להשאיר את פרטי כרטיס האשראי, ולהשלים את מסירת
פרטי כרטיס האשראי דרך מוקד ההזמנות הטלפוני , תחשב הפעולה כמושלמת רק לאחר מסירת
פרטי האשראי ע"י מבצע הפעולה. במקרה כאמור, יחשבו מועדי המשלוח רק החל ממועד קבלת
פרטי האשראי ואישור העסקה ע"י חברת כרטיסי האשראי. יובהר ויודגש, היה והלקוח בחר באפשרות
שייצור קשר טלפוני לצורך ביצוע קבלת פרטי האשראי, והלקוח לא פנה טלפונית ו/או באמצעות
דואר אלקטרוני של אתר שמר-טף בתוך 7 ימים ממועד הפניה, תהייה אתר שמר-טף זכאית לבטל את ההזמנה.
ו) הצבעים באתר הם להמחשה בלבד.


4. שיטת המכירה
א) המכירה באתר הינה בשיטת מכירה רגילה.
ב) מכירה רגילה היא מכירה של מוצרים במחיר קבוע מראש עד גמר המלאי.
ג) הגולש בוחר מוצר ומבצע את הקניה בהתאם להוראות באתר.
ד) יובהר כי הנהלת האתר אינה עושה כל מאמץ כדי המוצרים המוצגים האתר יהיו במלאי במחסניה
או אצל הספקים הרלוונטיים . יחד עם זאת , הנהלת האתר אינה מתחייבת כי המוצרים יהיו במלאי
ושומרת לעצמה את הזכות להודיע ללקוח על חוסר במוצר מסויים . במקרה כזה יחליט הלקוחח באם
להזמין מוצר חליפי או לבטל את ההזמנה.
ה)בשיטת המכירה הרגילה הנהוגה באתר ניתן לרכוש מוצרים 24 שעות ביממה 365 יום בשנה, עד גמר המלאי.

יובהר ויודגש, השלמת הליך מכירה באמצעות הטלפון כאמור, מותנה בכך שהמוצר המוצע למכירה
יהא קיים במלאי החנות בעת השלמת הליך המכירה.

5. שירות לקוחות
א) בשאלות לגבי המוצרים המוצגים באתר אנו מזמינים אותך לפנות למוקד השירות באתר שמר-טף.
ב) פרטי היצרן או היבואן יופיעו על גבי המוצר שישלח אליכם. במקרים בהם המידע לא זמין ניתן
לפנות ל אתר שמר-טף דרך אי מייל שירות לקוחות.
ג) לפרטים נוספים בקשר לאתר ופעילותו, ניתן לפנות לשירות הלקוחות של אתר שמר-טף בדואר אלקטרוני

נציגי שרות לקוחות ישמחו לעמוד לשירותכם בכל שאלה הנוגעת לתהליך הרכישה ובכל נושא
אחר על מנת להנעים את חווית הרכישה ולהפכה לפשוטה ומהירה.


6. שמירה על סודיות הנתונים ופרטיות המשתמש
א) כדי לרכוש מוצר/שירות, הנך מתבקש לספק מידע נוסף לצורך ביצוע העסקה, כגון שם
, כתובת, כתובת אלקטרונית, מספר טלפון ומספר כרטיס אשראי.
ב) מסירת הפרטים האישיים בטופס ההזמנה נעשית עפ"י רצונו של הלקוח ובהסכמתו. מילוי הפרטים
מעיד על הסכמתו של הלקוח למסירתם.
ג) מטרת מסירת הפרטים האישיים היא לאפשר לאתר שמר-טף לספק את המוצרים ו/או השירותים ללקוח
וללמוד מהלקוח על גמירות הדעת שלו בנוגע לרכישת המוצרים ו/או השירותים.
ד) אתר שמר-טף מתחייבת שלא לעשות כל שימוש במידע ללא הרשאתכם אלא אם כן הדבר נדרש עפ"י דין
או כדי למנוע שימוש לרעה. אתר שמר-טף תאפשר גישה למידע רק לאלה מעובדיה הזקוקים למידע
לצורך מתן שירות.
ה) אתר שמר-טף נוקטת באמצעי זהירות מקובלים על מנת לשמור, ככל האפשר, על סודיות המידע.
כל העברה של מספר כרטיס אשראי מהאתר נעשית באופן מוצפן לפי תקן אך בקיום מקרים שאינו
בשליטתו ו/או הנובעים מכח עליון, אתר שמר-טף לא תהא אחראית לכל נזק מכל סוג שהוא, עקיף או ישיר,
שייגרם לך ו/או למי מטעמך אם מידע זה יאבד או אם יעשה בו שימוש לא מורשה.


7. ביטולים
מבצע פעולת הרכישה רשאי לבטל את העסקה בהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן, התשמ"א –
1981 (להלן: "חוק הגנת הצרכן"), כפי שיפורט להלן, למעט ברכישת פריטים מסוימים, המפורטים
בסעיף 14ג(ד) לחוק הגנת הצרכן ואשר בהם, לא יוכל מבצע הפעולה לבטל את העסקה.

(א) ביטול עסקה/מכירה ע"י לקוח לפני משלוח המוצר:

במידה ולקוח מעוניין לבטל עסקה/מכירה לפני שכרטיס האשראי שלו חויב, יוכל לעשות זאת באמצעות
הודעת ביטול בטלפון לשירות לקוחות, או באמצעות פניה לשירות הלקוחות של אתר שמר-טף בדואר
אלקטרוניl ללא חיוב כלשהו.

(ג) ביטול לאחר משלוח המוצר:

במידה ולקוח מעוניין לבטל את הזמנתו לאחר שהמוצר נשלח אליו, יוכל לעשות זאת באמצעות פניה
לשירות הלקוחות של אתר שמר-טף בדואר אלקטרוני l תוך 14 יום מיום קבלת המוצר במידה והמוצר
תקין ולא נשעה בו שימוש. במקרה זה, הלקוח יוכל לשלוח את המוצר בכוחות עצמו אל אתר שמר-טף
או לבקש כי המוצר ייאסף מביתו ע"י שליח מטעם אתר שמר-טף בתשלום.

במידה ולמוצר המוחזר נגרם נזק אתר שמר-טף לא יקבלו חזרה .

(ד) ביטול רכישת שרות:

ברכישת שירות יכול מבצע הפעולה באתר לבטל את עסקת הרכישה בתוך ארבעה עשר ימים מיום
עשיית העסקה, ובלבד שביטול כאמור ייעשה לפחות שני ימים, שאינם ימי מנוחה, קודם למועד שבו
אמור השירות להינתן.

(ה) ביטול כתוצאה מפגם או אי התאמה לפרטים המופיעים באתר:

על הלקוח לבדוק את המוצר מייד עם קבלתו. במידה שהלקוח קיבל את המוצר כשהוא פגום,
או כאשר מפרט המוצר שונה מהמפרט שפורסם באתר, רשאי הלקוח לבטל את העסקה תוך 14 יום מיום
קבלת המוצר, על-ידי הודעת ביטול טלפונית לשירות הלקוחות של אתר שמר-טף, הכול בהתאם להוראות
חוק הגנת הצרכן, התשמ"א- 1981.
במקרה שהביטול אכן מוצדק מהנימוקים לעיל, תאסוף אתר שמר-טף את המוצר מהכתובת אליו נשלח,
ויזכה את הלקוח במלוא סכום העסקה באמצעות חברת האשראי.
(ו) ביטול מכירה ע"יאתר שמר-טף והפסקת פעילות האתר:

בכל מקרה אשר בו, מחמת "כח עליון", נבצר יהא ואתר שמר-טף לנהל את האתר כתיקנו, לספק את
המוצרים או לעמוד בהתחייבות אחרת שלו, יהא אתר שמר-טף רשאי לבטל את ההתקשרות עם הקונים,
כולם או חלקם, בסעיף זה "כוח עליון" משמעו : לרבות תקלות מחשב, תקלות במערכת טלפונים או תקלות במערכות תקשורת אחרות, חבלה כלשהי ואירוע בטחוני.

במידה וגורמים ו/או אירועים שאינם בשליטת בעלי האתר ו/או מפעיליו יעכבו ו/או ימנעו את קיום מכירת
המוצרים ו/או השירותים, מכל סוג שהוא, באופן מלא או באופן חלקי, ובכל דרך שהיא, ו/או את אספקת
המוצרים ו/או אספקת השירותים שפורסמו באתר במועדים שנקבעו, ו/או יפגעו תקלות במחשוב ו/או
מערכות הטלפון ו/או כל גורם תקשורת אחר בהשלמת תהליך הרכישה, זה או אחר, על צורותיו השונות,
ו/או אם בשל פעולות איבה ו/או כל גורם של כוח עליון אחר ימנע ו/או ייפגע תהליך רכישת המוצרים
ו/או השירותים בכל דרך שהיא, לרבות בדרך של מכירה רגילה או אספקת המוצרים ו/או השירותים ו/או אם
יחולו שינויים בשיעורי המס ו/או היטלים החלים על המוצרים ו/או השירותים בין מועד פרסום המוצר ו/או
השירות לרכישה לבין מועד האספקה המתוכנן על פי תנאי רכישת המוצר ו/או השירות, רשאי האתר לבטל את
ההתקשרות עם הקונים, כולם או חלקם ו/או להפסיק את פעילות האתר.

במידה ותחול טעות בהדפסה, בתיאור המוצר ו/או השירות, במחירו, בתנאי התשלום,
בתמונת המוצר/שרות או בכל חומר הדפסה אחר, או בקבלת הנתונים ממגיש ההצעה,
רשאי אתר שמר-טף לבטל את הרכישה הספציפית


8. התקנה
א) מובהר כי חלק מהמוצרים דורשים התקנתם בבית הלקוח
ב) באם אין הדבר מופיע במפורש באתר ,המחיר המוצג אינו כולל התקנה, הנהלת האתר רשאית
להציע שרותי התקנה בתשלום נוסף אך אינה מתחייבת לעשות כן
ג) מובהר כי הנהלת האתר או בעליו אינם אחראיים לטיב ההתקנה של המוצרים בבית הלקוח,
ולא יהיו אחראים לכל נזק אשר עלול להגרם כתוצאה מהתקנת המוצרים בבית הלקוח. הנהלת האתר
תספק הוראות התקנה מפורטות לכל מוצר וכמו כן תפעיל מערך שרות אשר יתן מענה טלפוני לשאלות
לקוחות בכל הקשור להתקנה ולשימוש במוצרים שנרכשו.


9. קניין רוחני
א) כל זכויות הקניין הרוחני ב אתר שמר-טף, לרבות הפטנטים, זכויות היוצרים, המדגמים, השיטות
והסודות המסחריים, הינם רכושה של אתר שמר-טף בלבד. זכויות אלה חלות, בין היתר, על עיצובו הגרפי
של אתר אתר שמר-טף, בסיסי הנתונים בו (לרבות רשימות המוצרים, תיאור המוצרים וכד'), קוד המחשב
של האתר וכל פרט אחר הקשור בהפעלתו.
(ב) אין להעתיק, לשכפל, להפיץ, למכור, לשווק ולתרגם מידע כלשהו מן האתר (לרבות סימני מסחר
, תמונות, טקסטים וקוד-מחשב בלא קבלת רשותו המפורשת של אתר שמר-טף מראש ובכתב.
ג) אין לעשות כל שימוש מסחרי בנתונים המתפרסמים באתר שמר-טף, בבסיס הנתונים ב אתר שמר-טף,
ברשימות המוצרים המופיעים בו או בפרטים אחרים המתפרסמים אתר שמר-טף בלא קבלת הסכמת אתר
שמר-טף מראש ובכתב.
ד) אין להשתמש בנתונים כלשהם המתפרסמים באתר שמר-טף לצורך הצגתם באתר אינטרנט או בשירות
אחר כלשהו, בלא לקבל את הסכמת אתר שמר-טף מראש ובכתב ובכפוף לתנאי אותה הסכמה (אם תינתן).
בכלל זה נאסר לאסוף נתונים מן האתר באמצעות תוכנות ו/או להפיץ נתונים כאלה ברבים באופן מסחרי או
במסגרת מסחרית.
ה) אין להציג את האתר בתוך מסגרת (Frame), גלויה או סמויה ואין לקשר לעמודים המצויים בתוכו
("קישור עומק"), אלא לעמוד הבית בלבד.
(ו) אין להציג את האתר בעיצוב או ממשק גרפי שונים מאלה שעיצבה לו אתר שמר-טף, אלא בכפוף לקבלת
הסכמתו לכך מראש ובכתב.
ז) השם אתר שמר-טף וכן שם המותג (שמר-טף) של האתר, סימני המסחר ב אתר שמר-טף
בין אם נרשמו ובין אם לאו), שמה של אתר שמר-טף וסימני המסחר שלה - הם כולם רכושו של אתר
שמר-טף בלבד. אין לעשות בהם שימוש בלא קבלת הסכמתו בכתב ומראש.
ח) אייקונים (icons) כל מידע ו/או תצוגה המופיעים באתר ,לרבות גרפיקה,עיצוב,הצגה מילולית,
סימני מסחר, סימני לוגו (logo) וכן עריכתם והצגתם של אלה, הנם בבעלות בלעדית של אתר שמר-טף
ו/או מי מטעמה. אין להעתיק לשכפל, להפיץ, לפרסם או להשתמש בכל דרך אחרת את התכנים המופיעים
באתר אלא אם כן אתר שמר-טף נתנה את הסכמתה לכך, בכתב ומראש.
ט) ככל שיש אתר שמר-טף סימני מסחר ומידע (לרבות תמונות, שרטוטים וכו') שנמסרו לפרסום
על ידי החברות המציעות מוצרים ושירותים למכירה באתר, כי אז סימני מסחר ומידע זה הינם רכושם
של אותן חברות ואין להשתמש בהם בלא הסכמתן.


10. תנאים נוספים
א) הספקים של המוצרים השונים המופיעים באתר הינם בבעלות אתר שמר-טף והינם מופעלים על ידיה.
ב) נפלה טעות קולמוס בתיאור הצבע, לא יחייב הדבר את אתר שמר-טף. קטלוג הצבעים באתר נועד
להמחשה בלבד וייתכנו הבדלים בין הצבעים המוצגים באתר, חלקן או כולן, לבין הצבעים הנמכרים בפועל.
ג) אתר שמר-טף לא אחראית לתכנים המפורסמים בקישורים הקיימים באתר והמובילים לאתרים אחרים
אליהם ניתן להגיע דרך אותה קישורית (link).
אתר שמר-טף אינה מתחייב כי הקישורית תוביל את הגולש לאתר אינטרנט פעיל.
ד) אתר שמר-טף ו/או מי מטעמו לא יהיו אחראים ולא יישאו בכל נזק ישיר, עקיף, תוצאתי או מיוחד שנגרם
למשתמש או לצד שלישי, כתוצאה משימוש או רכישה באמצעות האתר, שלא על פי תקנון זה, תהא עילת
התביעה אשר תהא, לרבות הפסד הכנסה ו/או מניעת רווח שיגרמו מכל סיבה שהיא, שאז אתר שמר-טף
שומרת את הזכות לבטל את הרכישה הספציפית בהודעה בכתב למבצע הפעולה.
כמו כן, מבצע הפעולה יהיה אחראי באופן בלעדי לשימוש ולשירות הנדרש למוצר הנרכש על ידו באמצעות
האתר, אלא אם כן נכתב אחרת.
ה) פרשנותו ואכיפתו של תקנון זה ו/או כל פעולה או סכסוך הנובע ממנו, יעשו בהתאם לחוקי מדינת ישראל,
ויתבררו במידת הצורך, בבית המשפט.
ו) אין בהצגת החנויות, מוצרים ו/או שירותים המוצגים באתר זה משום הבעת דעה לגביהם, אופיים או טיבם
ע"י אתר שמר-טף.
ז) רישומי המחשב של אתר שמר-טף בדבר הפעולות המתבצעות דרך האתר יהוו ראיה חלוטה לנכונות הפעולות.
ח) אתר שמר-טף שומרת על זכותה לשנות תקנון זה וכללי השתתפות אלו מזמן לזמן. רק הכללים
שיפורסמו בתקנון האתר יחייבו את מבצעי הפעולות באתר.
ט) מובהר, כי הצטרפות הלקוח כחבר במועדון הלקוחות של הרשת אשר בוחר למלא דואר אלקטרוני
וטלפון סלולארי מהווה הסכמה של הלקוח לקבלת הודעות וחומר שיווקי שהרשת מפיצה ו/או תפיץ בעתיד
באשר למבצעים, הנחות והטבות בלעדיות המוענקים ו/או יוענקו בעתיד לחברי המועדון, באמצעות
הודעות SMSשיישלחו ישירות למכשירו הסלולארי של הלקוח, ולהיכלל לשם כך ברשימת תפוצת חברי המועדון של הרשת.


11. סמכות שיפוט
במקרה של מחלוקת הנוגעת לרכישת מוצר ו/או שרות באתר, על כל הכרוך והנובע מכך,
יהיה מקום השיפוט הבלעדי בבתי המשפט בלבד.
 
שערי בטיחות
מוצרי בטיחות לאמבטיה
מוצרי בטיחות לחדר הילדים
מוצרי בטיחות לסלון
מוצרי בטיחות לאמבטיה
מוצרי בטיחות לחצר
מוצרי בטיחות לרכבעוצב על ידי       
      
איורים - הילה חבקין     
Shmar-Taf
תקנון  |  גנים ומוסדות  |  מועדון  |  חוגי בית