מוצרי בטיחות לבית
 
  צור קשר    |    מאגר מידע    |    מוצרים על פי סוג    |    מי אנחנו  
מוצרי בטיחות לבית
 


 ש"ח 0.0 'פר 0  
 
נוהלי בטיחות בגן ילדים לפי תחומים
 
סידור הגן
 1. חומרים, קוביות, ארגזים וכד' מקומם בפינות רחוקות
  מן הפתחים, כדי לאפשר מעבר חופשי.
 2. אין לערום חפצים כבדים לגובה רב. במדפים הגבוהים, מעבר
  להישג ידו של הילד, יהיו ערוכים אך ורק חפצים קלים ובלתי שבירים.
 3. הכיסאות והשולחנות יהיו בהתאם לתקנים ENV 1729-1 ו1729-2. תקנים אלה אומצו על ידי מכון התקנים הישראלי. פרטי ריהוט אחרים יהיו בעלי פינות מעוגלות.
 4. קומקום להרתחת מים, מתקנים לחימום מים באקווריום, מתקני הפעלה לצעצועים, יהיו בעלי בידוד כפול או יוגנו על ידי הארקה (על פי תו תקן ישראלי), ויופעלו על ידי מבוגרים בלבד. לא יימצאו בתחום גן הילדים כלים שאין משתמשים בהם.
 5. כל מתקני החשמל בגן ייבדקו פעם בשנה על ידי חשמלאי מורשה מטעם הרשות המקומית או הבעלות. נתגלה קלקול כלשהו, תפנה מנהלת הגן מיד לרשות המקומית או לבעלות בדרישה לבדיקה דחופה ולתיקון. יש להוציא מכלל שימוש כל מתקן שכתוצאה מתקלה השימוש בו עלול להיות מסוכן. תיקונים במערכת החשמל ייעשו אך ורק על ידי חשמלאי מורשה.
 
בטיחות באש ומניעת דלקות ודרכי מילוט במקרה של שרפה
 1. כל גן ילדים שמצויות בו 2 כיתות ויותר יצויד בשתי יציאות
  נפרדות לפחות, המובילות ישירות לעבר מפלס קרקע מחוץ לגן.
  הקטע האחרון של היציאות יכול להיות משותף ל–2 יציאות.
  גן ילדים בן כיתה אחת בלבד פטור מחובת 2 מסלולי מילוט,
  בתנאי שיותקן בו גלאי עשן/אש.
 2. רוחבה של דרך מילוט (מסדרון, חדר מדרגות, שער יציאה) לא
  יקטן מ-1.1 מ'. בגן הנמצא במפלס הקרקע או לא יותר
  מאשר 50 ס"מ מעליו או מתחתיו, ואשר מספר הכיתות
  שלו אינו עולה על שתיים, יורשו דרכי מילוט ברוחב של 90 ס"מ.
  שום ציוד (ארונות, קישוטים) לא יפחית מרוחבן של דרכי המילוט.
  לא יותקנו חפצים בעירים או מסוכנים מסיבה
  אחרת (בולטים, שבירים, נסדקים, חדים וכד') בדרכי המילוט.
 3. בכל גן ילדים יהיה מטפה כיבוי אש תלוי על הקיר, במקום
  בולט, סמוך לדלת היציאה מהמבנה ובגובה מעל 1.5 מ'. המטפה יהיה
  מסוג המכיל אבקה יבשה, בעל תו תקן ישראלי ותקין (תווית אישור
  על תקינות המטפה ותאריך התוקף יהיו צמודים אליו).
 4. יש להתקין גלגלון לכיבוי אש באופן שהוא לא יגרום להתזה על
  לוח החשמל. בגנים שמותקן בהם גלגלון ישירות על הקיר, ולא בתוך
  גומחה, הוא יותקן בגובה של כ-1.5 מ' מהרצפה.
 5. אין לקיים חגיגה שיש בה שימוש באש במבנים או בצריפים דליקים.
 6. אין לחמם את אולם החגיגה במכשיר חימום בעל להבה גלויה.
 7. .אין לקיים טקסי אש, לפידים ואבוקות במסגרת הפעילות
  של גן הילדים במבנה או מחוצה לו.
 8. מנהלת הגן והסייעת תתודרכנה על ידי איש כיבוי במניעת
  שרפות ובכיבוי אש.
 
כללי
 1. תמונות, קישוטים וכד' חובה לחבר היטב אל הקיר כדי למנוע סכנת נפילה.
 2. אין לחבר קישוטים כלשהם אל נורות החשמל ואל חוטי הנורות.
  לצורך זה יש להתקין ווים בתקרה שאינה תקרה תלויה.
 3. לא תימצאנה בגן שקיות ניילון העלולות לשמש למשחקי הילדים.
  שקיות ניילון לשימוש מנהלת הגן ולאחסון חומרים תימצאנה מעבר להישג
  ידם של הילדים, וזאת מחשש שהילדים ילבשו את השקיות על ראשיהם וייחנקו.
 4. אין להתקין בגני ילדים מראות מזכוכית. המראות תהיינה
  עשויות מחומר לא שביר (פרספקס).
 5. אסור להניח טלוויזיה על ארונית נמוכה, בגובה הילדים.
  הטלוויזיה תוצב במקום גבוה ובטוח ותקובע היטב, רצוי על גבי
  זרוע שתותקן כהלכה על ידי בעל מקצוע.
 6. הַתְקנות שאינן מבוצעות על ידי הרשות המקומית/הבעלות
  מחויבות באישור מנהל בטיחות מוסדות חינוך רשותי.
 
המטבח
מבנה וציוד
.1 המטבח יופרד מחדר הלימוד, וישמש להכנת אוכל.
.2 הכניסה למטבח תותר לילדים בנוכחות מבוגרים.
.3 מתקני הבישול והחימום והכבלים החשמליים המזינים אותם יימצאו במקום גבוה, מעבר להישג ידו של הילד.
.4 החימום והבישול בגן ייעשו בכיריים חשמליים או בכיריים של גז (אין להשתמש במכשיר גז מיטלטל). מכל הגז יימצא מחוץ לגן, ויהיה מוקף רשת נעולה. מומלץ שמערכת הגז תיבדק פעם בשנה על ידי טכנאי גז מוסמך.
.5 נמצא במטבח מקרר, תהיה בו אפשרות של פתיחה מבפנים.
 
בריאות והגיינה
.1 המטבח יהיה מאוורר ונקי, והמזון יאוחסן במקום סגור ו/או במקרר.
.2 יש למצוא דרכים מתאימות למניעת "שתייה משותפת", מאותם ספלים, כגון שימוש בספלים אישיים, בבקבוקים אישיים או בכוסות חד-פעמיות.
.3 יש לנקות את השולחנות במי סבון לפני הארוחה ואחריה.
.4 אין להשתמש בכיור המטבח ובציודו אלא לצרכים שהם נועדו להם.
.5 כלי האוכל יהיו בארון נעול, ואין להשתמש בהם לא למטרתם.
 
מחסן חומרי הניקוי
 1. כל חומרי הניקוי והחיטוי יוחזקו בארון נפרד ונעול, רצוי
  מחוץ למטבח ומעבר להישג ידם של הילדים.
 2. מפתח הארון יימצא בידי מנהלת הגן והסייעת בלבד.
 3. אם אין ארון מיוחד לכך בגן, תדאג מנהלת הגן, שחומרי
  הניקוי והחיטוי יימצאו מעבר להישג ידם של הילדים ובנפרד
  ממזון, וכן שיהיו מאוחסנים באופן שאין חשש נפילה או שפיכה.
 
בריאות ועזרה ראשונה
 1. נעדר ילד מהגן מסיבה כלשהי, ובכלל זה מחלה, ההורים חייבים
  להודיע על כך למנהלת הגן מוקדם ככל האפשר. על ההורים
  להודיע על כל היעדרות של הילד, מכל סיבה שהיא, לפני ההיעדרות,
  אם הם יודעים על כך מראש.
 2. קבלת הילד לגן לאחר 5 ימי היעדרות מחייבת הצגת אישור
  מהרופא על היעדרות בשל מחלה.
 3. במקרה של תחלואה מידבקת יש ליידע את לשכת הבריאות
  הקרובה ולקבל הנחיות.
 4. בתנאי שרב וחום יש להיערך ולדאוג למקום נעים, קריר ומתאים שבו
  ישהו הילדים בגן. בימי שרב וחום (מעל 30 מעלות צלסיוס בצל בכל
  אזורי הארץ, ובאזורי בית שאן והנגב מעל 35 מעלות) מומלץ לשנות
  את סדר היום ולהוציא את הילדים לחצר בשעות הבוקר המוקדמות.
  יש לדאוג שהילדים ישתו מים או נוזלים אחרים (לפחות כוס נוזלים
  בכל שעה עד שעה וחצי). אין להקדים לשלוח את הילדים לביתם ביום
  שרב, אלא יש להשאירם בגן, במקום הקריר המתאים, עד שיבואו
  לקחתם בשעה המקובלת. גם בימי חום רגילים יש לוודא שכל ילד יחבוש כובע בצאתו לחצר.
 5. יש לדאוג לפעולה תקינה ולניקיון מתמיד של הכיורים, הברזים והביוב.
  זאת כדי שיפעלו כהלכה וכדי שלא תיווצרנה שלוליות ליד המתקנים השונים.
 6. אם מתברר שקיימת תקלה כלשהי בביוב, יש לפנות מיד לרשות החינוך המקומית או לבעלות האחראית לדבר או למוקד התברואה העירוני (או היישר לשרברב הקרוב, אם יש הרשאה לתיקונים דחופים על ידי הגן, וקיים הסדר של החזר ההוצאות לפי קבלות).
 7. כדי שפסולת ושיירים לא יתגלגלו על הרצפה, יימצאו פחי אשפה וסלי פסולת בכמות מספקת בחדרי הכיתות ובחצר. פחי האשפה יהיו סגורים ומכוסים.
 8. ריסוס הגן נגד זבובים ויתושים ייעשה רק בתום יום הלימודים, לאחר שהילדים יעזבו את הגן. הגן ומתקניו, ובכלל זה המטבח, ירוססו רק בחומרי הדברה המאושרים על ידי מכון התקנים. למחרת הריסוס יש לדאוג לאוורור יעיל של חדרי הגן לפני בוא הילדים.
 9. אם מצויים בגן עכברים או מכרסמים אחרים, יש לדאוג להשמדתם בעזרת שירותי התברואה המקומיים. הריסוס להדברת מזיקים ייעשה רק בימי החופשה. גן שבוצעה בו פעולת הדברה ינוקה באופן יסודי לפני חזרת הילדים אליו.
 10. לכל ילד בגן תהיה מגבת אישית. השימוש במגבות נייר חד-פעמיות מומלץ.
 
עזרה ראשונה
בכל גן ילדים יימצא תרמיל עזרה ראשונה ובו הציוד המפורט להלן
כמותשם הפריט כמותשם הפריט
20 פד גזה 3/31תרמיל גב
1שמיכה היפותרמית5אגד/תחבושת
1תחבושת בינונית3גליל איספלנית
2תחבושת אישית1חוסם עורקים
2סביעור1מספריים
3תחבושת לכוויות 5משולש בד
10כפפות חד פעמיות 1סד קשיח לקיבוע
1מסכת כיס להנשמה 2פולידין נוזלי
20אגד מידבק – פלסטר 1פנס ראש
    2פולידין משחה
 
הערה: על כל בקבוק וקופסה יצוינו בבירור תוכנם והוראות
השימוש בהם, ובכלל זה התאריך שבו יפוג תוקפם.
 
חזרה לעמוד ראשי של גנים ומוסדות
 
שערי בטיחות
מוצרי בטיחות לאמבטיה
מוצרי בטיחות לחדר הילדים
מוצרי בטיחות לסלון
מוצרי בטיחות לאמבטיה
מוצרי בטיחות לחצר
מוצרי בטיחות לרכבעוצב על ידי       
      
איורים - הילה חבקין     
Shmar-Taf
תקנון  |  גנים ומוסדות  |  מועדון  |  חוגי בית