מוצרי בטיחות לבית
 
  צור קשר    |    מאגר מידע    |    מוצרים על פי סוג    |    מי אנחנו  
מוצרי בטיחות לבית
 


 ש"ח 0.0 'פר 0  
 
תיאור מפורט של תחומי האחריות השונים
 
מנהלת הגן
 1. על מנהלת הגן לפעול לקיום סדרי הבטיחות ולמילוי
  הוראות הבטיחות של משרדנו המועברות באמצעות
  קב"ט הרשות/קב"ט מוסדות החינוך הרשותי וחוזר
  המנכ"ל בכל מערכת הפעילויות בגן ומחוצה לו.
 2. על מנהלת הגן לדאוג לתיקון מפגעי בטיחות שביכולתה
  לתקן באמצעות צוות הגן או לבודד מפגעי בטיחות אחרים (שביכולתה לבודד) הדורשים תיקון שאינה יכולה לתקן ולהודיע בכתב
  על הימצאותם לבעלות/לרשות המקומית.
 3. מנהלת הגן תפעיל את שיקול דעתה בכל הקשור לביצוע בטוח
  של פעילויות שונות (לימודיות ואחרות) בתחומי הגן ומחוצה
  לו, ותנקוט את אמצעי הזהירות המתבקשים מכך.
 4. מנהלת הגן תדאג לקבל מההורים מידע על מגבלות בריאותיות
  של הילדים, ותקיים מעקב שוטף אחריהן לשם התחשבות במידע זה
  בעת הפעילות בגן.
 5. מנהלת הגן תקבע בראשית שנת הלימודים את ההסדרים
  להגשת טיפול רפואי לילדים שייפגעו בתאונות ותעדכן את ההורים.
 6. מנהלת הגן אחראית להגיש טיפול רפואי ראשוני לילד
  שנפגע ולהודיע על היפגעותו להורים.
 7. מנהלת הגן תביא את כל הפעילויות בגן שהן בעלות
  משמעויות ותובנות בנושאי הבטיחות לידיעתה ולאישורה
  של המפקחת על הגן.
 
המפקחת על הגן
 1. המפקחת תפעל בקרב מנהלות הגן המצויות בתחום
  פיקוחה במטרה לבסס את תפיסת התפקיד של מנהלת
  הגן כדמות מובילה בנושא הבטיחות של ילדי הגן
 2. המפקחת תפעל בקרב מנהלות הגן המצויות בתחום פיקוחה
  במטרה לבסס תפיסה יוצרת זיקה וקשר בין תנאי הבטיחות
  השוררים בגן הילדים לבין עיצוב דפוסי התנהגות תומכת
  בטיחות בקרב ילדי הגן
 3. המפקחת תקיים קשר עם גורמים במשרד החינוך וברשות
  המקומית או בבעלות כדי לסייע למנהלת הגן המצויה בתחום
  פיקוחה להבטיח תנאים בטוחים בגן הילדים באותם המקרים
  שבהם תתבקש לכך על ידי מנהלת הגן
 4. .המפקחת תשתתף בוועדות בדיקה בעקבות תאונה שנגרמה
  בגן ילדים שאיננו בתחום פיקוחה כשתידרש לכך
 5. המפקחת תפנה לרשות המקומית/לבעלות בכל אותם
  מקרים שבהם מנהלת הגן אינה מצליחה לפעול להסרת
  ליקויי הבטיחות ומפגעי הבטיחות ולצורך קבלת אישור
  בטיחות שנתי לגן

 
 
חזרה לעמוד ראשי של גנים ומוסדות
 
שערי בטיחות
מוצרי בטיחות לאמבטיה
מוצרי בטיחות לחדר הילדים
מוצרי בטיחות לסלון
מוצרי בטיחות לאמבטיה
מוצרי בטיחות לחצר
מוצרי בטיחות לרכבעוצב על ידי       
      
איורים - הילה חבקין     
Shmar-Taf
תקנון  |  גנים ומוסדות  |  מועדון  |  חוגי בית